Lohman Consult
Hr. P.T. Lohman, bedrijfsarts
Hr. J. Smits, casemanager

Bezoekadres:
Gezondheidscentrum de Hofnar 5
De Hofnar 5
5554 DA  Valkenswaard

E: info@lohman-consult.nl
T: 06-20490238
instrumenten
Even voorstellen....

Welkom op de website van Lohman Consult!!

Lohman Consult is in maart 2008 opgericht door Peter Lohman, bedrijfsarts.

Peter Lohman is vanaf 1990 als bedrijfsarts werkzaam, tot 2008 bij enkele grote arbodiensten en vanaf 1 maart 2008 als zelfstandig bedrijfsarts. Vanaf 2005 is het voor werkgevers niet langer verplicht om aangesloten te zijn bij een arbodienst. Wel dient er een contract te worden afgesloten met een geregistreerd bedrijfsarts, ter ondersteuning van uw verzuimbeleid. Met de aansluiting bij Lohman Consult voldoet u aan die verplichting.

Door de samenwerking met zelfstandig werkende professionals die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen die Lohman Consult stelt zijn wij in staat om het totale pakket aan arbozorg en verzuimbeleid voor u te verzorgen. En door de lage overheadkosten tegen beduidend lagere tarieven dan in de reguliere arbodienstverlening.

Lohman Consult staat voor maatwerk en kwaliteit, doel- en resultaatgerichtheid.
Om maatwerk te kunnen bieden en voor een optimaal resultaat is kennis van uw bedrijf en een goede samenwerking vereist. Voordat er tot dienstverlening wordt overgegaan zal er daarom altijd eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden, waarbij de bedrijfssituatie in kaart wordt gebracht en uw wensen op verzuim- en arbo-gebied worden geïnventariseerd.

Ik wens u veel genoegen met het bezoeken van mijn website.

Hr. P.T. Lohman, bedrijfsarts/ directeur Lohman Consult.